Galerie 2014

Les photos officielles de la troisième édition de MONETY & FILA EXPO WARSAWmew-14-panoramic-view

mew-14-entrance mew-14-dealers
mew-14-PocztaPolska mew-14-TheSingaporeMint
mew-14-PCGS mew-14-FaroePost
mew-14-dealers mew-14-PortuguesePirates
mew-14-buyers mew-14-visitors
11-15 a mew-14-visitors
mew-14-MennicaZlota 14-23 a
mew-14-TV-interview mew-14-Aureo&Calicò

mew-14-buyers mew-14-visitors
mew-14-Postcards mew-14-Delaers
mew-14-Bullion mew-14-visitors
mew-14-coins mew-14-PortuguesePirate
mew-14-visitors mew-14-booth
mew-14-Champagne-at-Night-Party mew-14-MEW-Crew-at-Night-Party