Akredytacja dla dziennikarzy

Akredytację przyznaje się na czas trwania targów w zakresie obsługi medialnej.

Akredytację przyznaje się dziennikarzom, posiadającym ważny dokument prasowy.

Akredytowani dziennikarze powinni napisać co najmniej jeden artykuł w czasowym przedziale nie później niż do rozpoczęcia następnej edycji
targów.

Biuro Prasowe targów Monety Expo Warsaw ma prawo do sprawdzenia ważności przedstawionych dokumentów, a także ograniczyć lub odwołać akredytację.

Aby uzyskać więcej informacji
info (at) monetyexpowarsaw.pl

Imię

Nazwisko

Numer Karty Przedstawiciela Prasy

Osobisty e-mail (by otrzymać akredytację)

Numer telefonu komórkowego

Kwalifikacje:

Pan/Pani pracuje dla:

Nazwa firmy prasowej

Adres

Miasto

Kod pocztowy

Kraj

E-mail firmy

Telefon firmy

Strona www firmy

Czy Państwo po raz pierwszy biorą udział w imprezie?
 tak nie

Dodatkowe uwagi

Polityka prywatności zaakceptowana