Aukcja

Monety Expo Warsaw i Fila Expo Warsaw umożliwią kolekcjonerom nabycie monet, znaczków i innych walorów kolekcjonerskich nie tylko bezpośrednio od sprzedawców, ale także podczas aukcji, które odbędą się w ramach targów.

Ogólne informacje na temat aukcji:

Chcielibyśmy zachęcić wszystkie zainteresowane domy aukcyjne i sprzedawców do bezpośredniego kontaktowania się z nami, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości zorganizowania aukcji.

E-mail: info@monetyexpowarsaw.pl

Często zadawane pytania:

1. Kiedy odbędą się aukcje numizmatyczne?

Aukcje numizmatyczne przeprowadzone będą w trakcie trwania targów. Szczegółowa lista aukcji wraz z harmonogramem, zostanie opublikowana na stronie internetowej Monety Expo Warsaw.

2. Kto może zorganizować aukcję?

Aukcję może zorganizować każdy profesjonalny dom aukcyjny po wcześniejszej rejestracji. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 lipca  2014 r.

3. Kto może wziąć udział aukcjach?

Wszyscy odwiedzający, jak również sprzedawcy/wystawcy mogą brać udział w aukcjach.

Zwiedzający, który chcą uczestniczyć w aukcji powinni okazać przed wejściem bilet wejścia na targi.

4. Gdzie odbędą się aukcje?

Aukcje odbywają się w wyznaczonych salach konferencyjnych lub w hali targowej. Miejsc aukcji jest wyszczególnione przy jej opisie.

Lecture at Convention